آموزش

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی حسن سجادزاده  – استادیار دانشگاه هنر و معماري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مقدمه در دنیاي امروز چشم انداز انسان از فضاي شهري اطرافش تنها از محیطی بی روح، ماشینی ... ادامه مطلب
مبلمان شهری

مبلمان شهری چیست؟

تعریف مبلمان شهری:  به مجموعه امکاناتی که در شهرها ، خیابان ها و میادین و پارك ها و فضاي باز شهري جهت استفاده عمومی نصب شده اند ، اطلاق می گردد. از جمله نیمکت ها ، باجه ... ادامه مطلب