گیاهان بالارونده

دیوار سبز با گیاهان رونده و پیچک ها

گیاهان دیوار سبز کابلی

گیاهان دیوار سبز کابلی گیاهان بالا رونده (Climbing Plants) پیچ ها و بالا رونده ها   گیاهان بالارونده گیاهانی هستند که لازم است به سمت بالا رشد کنند. در این گیاهان ویژگی بالاروندگی، تلاش برای مرگ و ... ادامه مطلب