تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی حسن سجادزاده  – استادیار دانشگاه هنر و معماري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مقدمه در دنیاي امروز چشم انداز انسان از فضاي شهري اطرافش تنها از محیطی بی روح، ماشینی ... ادامه مطلب
دیوار سبز چیست، انواع دیوار سبز

دیوار سبز چیست ؟

دیوار سبز چیست؟ دیوار سبز مجموعه ای از گیاهان است که با سیستم آبیاری معمولی، هیدروپونیک یا آکواپونیک بر روی یک سازه قرار دارند. سازه دیوار سبز میتواند خود ایستا بوده یا به یک دیوار متصل باشد. ... ادامه مطلب