مبلمان شهری

مبلمان شهری چیست؟

تعریف مبلمان شهری:  به مجموعه امکاناتی که در شهرها ، خیابان ها و میادین و پارك ها و فضاي باز شهري جهت استفاده عمومی نصب شده اند ، اطلاق می گردد. از جمله نیمکت ها ، باجه ... ادامه مطلب