چوب ترموود

چوب ترموود

چوب های نرم و سخت با توجه به اینکه دارای خواص متفاوتی هستند، طبقه بندی جداگانه ای دارند. گرمادهی دارای 2 رده می باشد. طبقه بندی بیشتر از این دو، با توجه به اینکه در ابتدا خواص ... ادامه مطلب