تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی

تاثیر دیوار سبز بر کاهش مصرف انرژی حسن سجادزاده  – استادیار دانشگاه هنر و معماري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مقدمه در دنیاي امروز چشم انداز انسان از فضاي شهري اطرافش تنها از محیطی بی روح، ماشینی ... ادامه مطلب
دیوار سبز چیست، انواع دیوار سبز

دیوار سبز چیست ؟

دیوار سبز چیست؟ دیوار سبز مجموعه ای از گیاهان است که با سیستم آبیاری معمولی، هیدروپونیک یا آکواپونیک بر روی یک سازه قرار دارند. سازه دیوار سبز میتواند خود ایستا بوده یا به یک دیوار متصل باشد. ... ادامه مطلب
دیوار سبز با گیاهان رونده و پیچک ها

گیاهان دیوار سبز کابلی

گیاهان دیوار سبز کابلی گیاهان بالا رونده (Climbing Plants) پیچ ها و بالا رونده ها   گیاهان بالارونده گیاهانی هستند که لازم است به سمت بالا رشد کنند. در این گیاهان ویژگی بالاروندگی، تلاش برای مرگ و ... ادامه مطلب